Wyłączenie odpowiedzialności

Zastrzeżenie dotyczące witryny internetowej

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczące stron internetowych datatag.co.uk i datatag.pl

Datatag ID Ltd dołożył starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych na tych stronach, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezrozumienie i niezamierzone błędy lub pominięcia.

Datatag ID Ltd ani jej podmioty i osoby, które pomogły opracować lub dostarczyć materiały i informacje na tych stronach, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z tych stron.

Dokładamy starań, aby zapewnić rzetelne informacje, ale nie gwarantujemy i nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących wykorzystania lub wyników użycia jakichkolwiek materiałów z tych stron pod względem ich dokładności, wiarygodności lub jakiejkolwiek innej kwestii. Nie gwarantujemy, że te strony lub wszystkie ich funkcje pozostaną dostępne.

Datatag ID Ltd nie gwarantuje, że funkcje zawarte w tych stronach internetowych będą działać nieprzerwanie lub bez błędów, ani że usterki zostaną naprawione  oraz że ta witryna lub jakikolwiek serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych czynników. Nie możemy również zagwarantować, że wykorzystani przez Ciebie informacji z tych stron spowoduje pomyślne lub oczekiwane przez Ciebie rezultaty.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały zamieszczone przez jakiegokolwiek użytkownika tych stron, ani za jakiekolwiek informacje zawarte na jakichkolwiek połączonych stronach, których nie kontrolujemy. Wyraźnie potwierdzasz i zgadzasz się, że Datatag ID Ltd i jej podmioty zależne lub powiązane (w tym pracownicy i podwykonawcy) nie ponoszą odpowiedzialności za żadne tego typu materiały, które możesz uznać za obraźliwe, niesmaczne lub uwłaczające.

Kwestie przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane w naszej Polityce prywatności dostępnej TUTAJ.

Kradzież to problem, który dotyka nas wszystkich