Zgłoszenie kradzieży

Zgłoszenie kradzieży pojazdu oznakowanego Datatag

W przypadku kradzieży pojazdu oznakowanego systemem Datatag, wykonaj następujące czynności:

  1. Kradzież należy najpierw zgłosić na najbliższym posterunku policji w Polsce. Wskazać w raporcie, że pojazd jest oznakowany systemem Datatag.
  2. Zgłoś kradzież telefonicznie lub e-mailem do Datatag. Jednocześnie zeskanuj raport z policji i prześlij pocztą elektroniczną.
  3. Na podstawie tych informacji Datatag wprowadzi do rejestru międzynarodowego, że pojazd został skradziony i jest przedmiotem dochodzenia.

Aby zgłosić kradzież, skontaktuj się z nami, nr tel. +48 22 761 99 44 lub info@datatag.pl.

Kradzież to problem, który dotyka nas wszystkich