Obowiązek Informacyjny Rodo

Szanowny Kliencie, wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz wykonując Twoje uprawnienie określone w art. 15 RODO (prawo dostępu do danych osobowych) uprzejmie informujemy, co następuje:

 1. W związku z nabyciem Produktów Datatag, podnoszących poziom zabezpieczenia Twoich rzeczy oznaczonych Produktami, zamierzasz korzystać z Usługi Scheme polegającej na przyporządkowaniu do Ciebie jako właściciela / uprawnionego użytkownika danego pojazdu, urządzenia lub rzeczy (lub ich części). Oznaczenie Twojej rzecz Produktami Datatag odbywa się w sposób, w który usunięcie tych Produktów (np. przez złodziei lub paserów) czyni zupełnie nieopłacalnym (jeśli w ogóle możliwym), a w dodatku dzięki naszej Usłudze Scheme następuje powiązanie oznaczeń Produktów z Twoimi danymi jako właściciela / uprawnionego użytkownika takich rzeczy. Zatem czerpanie korzyści z takich kradzionych rzeczy jest bardzo ryzykowne, a prawdopodobieństwo wykrycia kradzieży oraz następnie zidentyfikowania właściciela / uprawnionego użytkownika rzeczy oznaczonych Produktami i zarejestrowanych w naszej bazie danych Datatag znakomicie wzrasta. Dlatego zalecane jest, by oprócz oznaczenia Twoich rzeczy naszymi Produktami, korzystać również w pełni z naszej Usługi Scheme w ramach bezpiecznej bazy danych Datatag.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Datatag ID Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem 1 Brassey Road, Old Potts Way, Shrewsbury, Shropshire, SY3 7FA, United Kingdom, Spółka założona i działająca pod prawem angielskim, z biurem pod adresem Waterman’s House, Waterman's Court, Lotus Park, The Causeway, Staines-upon-Thames, TW18 3AG, United Kingdom („Spółka”).
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe udostępnione w związku z chęcią korzystania z Usługi Scheme Datatag, ponieważ:
  a) wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu z punktu widzenia naszych Produktów i/lub Usługi – art. 6 ust 1 lit a) RODO;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o Usługę Scheme, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem z nami takiej umowy - art. 6 ust 1 lit b) RODO;
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze – art. 6 ust 1 lit c) RODO,
  d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez uprawnioną stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem - art. 6 ust 1 lit f) RODO.
 4. Możemy przekazać Twoje dane osobowe do następującego podmiotu, który znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) - USA Insightly, który zapewnia nam usługi CRM  (Customer Relationship Management) dla naszego oprogramowania CRM.
  W takich krajach, jak Stany Zjednoczone, nie obowiązują takie same przepisy dotyczące ochrony danych, jak w Wielkiej Brytanii i EOG. Chociaż Komisja Europejska nie wydała formalnej decyzji, że inne osoby zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych podobny do tego, który ma zastosowanie w Wielkiej Brytanii i EOG, każde przekazanie danych osobowych będzie podlegać tarczy prywatności USA-UE. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO ma na celu pomóc chronić Twoje prawa do prywatności i zapewnić Ci środki zaradcze w mało prawdopodobnym przypadku niewłaściwego wykorzystania Twoich danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć na: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000004EW0AAM&status=Active.
 5. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w prawie Twoich danych osobowych, wyślij e-mail na adres dataprotection@datatag.co.uk, napisz do nas na adres Waterman’s House, Waterman's Court, Lotus Park, The Causeway, Staines-upon-Thames, TW18 3AG, United Kingdom lub zadzwoń pod numer +44 0345 070 0440. Obsługa w języku angielskim.
 6. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres przygotowywania się do i świadczenia Ci Usługi Scheme oraz okres przetwarzania danych w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych (np. dochodzenia roszczeń przez administratora danych lub obrony przed roszczeniami).
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do np. korzystania z naszej Usługi Scheme.
 8. Korzystamy z zewnętrznych procesorów (naszych podwykonawców), którzy pomagają nam w utrzymaniu bezpiecznej bazy danych Datatag i świadczeniu Usługi Scheme. Prosimy o kontakt na dataprotection@datatag.co.uk, jeśli chcesz otrzymać pełne informacje-obsługa w języku angielskim.
 9. W przedmiocie zawarcia umowy (np. zakupu naszego Produktu lub skorzystania z Usługi) możemy korzystać ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji. Na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji nasz system informatyczny może oceniać, czy możemy zawrzeć z Tobą umowę o nabycie produktu lub świadczenie Usługi Scheme w naszej bezpiecznej bazie danych Datatag. Automatycznie analizowane są informacje w zakresie prawidłowego wypełnienia wszystkich pól koniecznych do zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie wypełnisz poprawnymi danymi wszystkich wymaganych pól naszego elektronicznego formularza lub gdy nie podasz swoich danych osobowych – nasz system może automatycznie odmówić zawarcia z Tobą określonej umowy i nie będziesz mógł skorzystać z żądanej Usługi lub zakupu Produktu.
 10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 11. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO daje Ci również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w którym pracujesz, normalnie mieszkasz lub w którym doszło do domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych. Organem nadzorczym w Wielkiej Brytanii jest Komisarz ds. Informacji, z którym można się skontaktować pod adresem https://ico.org.uk/concerns/ lub telefonicznie: +44 0303 123 1113. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 12. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym www.datatag.pl.
 13. Przysługują Ci następujące prawa (bardziej szczegółowo omówione w naszej Polityce prywatności) w zakresie Twoich danych osobowych:
  a) prawo dostępu do danych i ich poprawiania,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  e) prawo do przenoszenia danych,
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.

Kradzież to problem, który dotyka nas wszystkich