Zmiana właściciela

Zmiana właściciela

Zmiana właściciela zarejestrowanego pojazdu

W przypadku sprzedaży lub darowizny pojazdu oznakowanego systemem Datatag konieczne jest złożenie wniosku o ponowną rejestrację nowego właściciela.

  1. Nowy właściciel (kupujący, nabywca, odbiorca) powinien otrzymać certyfikat Datatag, dotyczący rejestracji pojazdu w międzynarodowej bazie danych, od poprzedniego właściciela.
  2. Nowy właściciel kontaktuje się z Datatag telefonicznie lub e-mailem, podaje swoje dane osobowe i kontaktowe oraz numer Klienta Datatag. Jeśli certyfikat nie jest dostępny, Datatag sprawdzi u pierwotnego właściciela, czy pojazd nie został skradziony i został odpowiednio sprzedany / przekazany za jego zgodą.
  3. Po sprawdzeniu danych i uiszczeniu opłaty administracyjnej wnioskodawcy zmiany, Datatag zmieni właściciela, Nowy właściciel otrzyma e-mailem certyfikat rejestracji pojazdu w międzynarodowej bazie danych Datatag.

Za zmianę właściciela pobierana jest opłata administracyjna.

W sprawie wniosków o zmianę właściciela skontaktuj się z nami, nr tel. +48 22 761 99 44 lub info@datatag.pl.

Kradzież to problem, który dotyka nas wszystkich